Ернах ООД е регистрирана през 1997г. и е правоприемник на регистрираната през 1992г. ЕТ Венто.

Дейността на фирмата е в областта на климатичната, хладилната, сушилната техника и въздухопречистването. Ернах ООД извършва проектиране, производство, доставка на съоръжения, монтаж и сервиз.

Влаганите компоненти и материали са от най-високо качество. Проиритет има прилагането на последните технически постижение в областта.

Качественото и бързо изпълнение на дейностите се гарантира от:

    Дългогодишен опит от много изпълнени обекти
    Отлична организация
    Висококвалифицирани и мотивирани специалисти
    Отлична технологична и производствена база
    Прилагане на всички най-нови научно-технически достижения


За изпълнението на монтажните и сервизни дейности разполагаме с :

    екипи за монтаж на тръбни системи от всички видове тръби използвани в практиката : стоманени черни и неръждаеми , медни , полиетиленови , полипропиленови и др. Извършваме монтаж без ограничение в диаметрите , наляганията и видовете работно вещество : вода , водни разтвори ( етиленгликол и др. ) , хладилни агенти и фреони , амоняк и др. В екипите ни работят заварчици със съответната квалификация и необходимата екипировка .
    база за заготовка на съоръжения : колектори , акумулиращи съдове , резервоари за течни горива , металоконструкции и др.
    екипи за монтаж на вентилационни системи . Извършваме монтаж без ограничение в сеченията . В екипите ни работят монтажници със съответната квалификация и екипировка .
    база за заготовка на правоъгълни въздуховоди и елементи за въздуховодни системи : боксове , филтри , кутии , шумозаглушители и др.
    екипи за поддръжка и ремонт на климатични , хладилни , вентилационни и сушилни инсталации . В екипите ни работят сервизни техници със съответната квалификация и екипировка .

Извършваните дейности се ръководят от инженери и техници със съответната квалификация и дългогодишен опит .

 

Представяне на Ернах ООД

Ernah LTD Copyright © 2006-2013