ЕРНАХ ООД е производител на съоръжения :

    *Всички видове водоохлаждащи, термопомпени и климатични агрегати въздух- въздух, въздух- вода, вода- въздух и вода- вода за охладителни и отоплителни мощности до 700 kW;


    *Секционни климатични и енерговъзстановяващи камери за дебит на въздуха до 100 000 м3/ч, охлаждащи, и отоплителни мощности до 500 kW;


    *Климатични, енерговъзстановяващи и вентилационни блокове за дебити на въздуха до 5000 м3/ч;


    *Всички видове охлаждащи и термопомпени агрегати въздух-въздух, въздух-вода, вода-въздух и вода-вода за охладителни и отоплителни мощности до 700 kW;


    *Хладилни агрегати;


    *Енергоспестяващи съоръжения;


    *Сушилни съоръжения;


    *Въздухопречистващи и вентилационни съоръжения;


    *Други елементи и съоръжения в изброените области.

Ernah LTD Copyright © 2006-2013