Ернах ООД изпълнява следните видове инсталации:

  • Климатични
  • Хладилни
  • Енергоспестяващи
  • Сушилни
  • Въздухопречистващи и вентилационни
  • Отоплителни

В посочените области осъществяваме пълен инженеринг: технико-икономически анализи, проектиране, доставка на всички необходими материали, елементи и съоръжения, монтаж и сервиз. 

Доставяме съоръжения и автоматика от водещи световни производители: Copeland, Danfoss, Bitzer, Refcomp, Nicotra, Alco, Thermokey, Ranco и други.

Изпълняваме инсталации без ограничения в целия диапазон от мощности и температурни режими.

Монтажно-инсталационни дейности.

  • Монтаж на тръбни системи от всички видове тръби: стоманени, неръждаеми, медни, полиетиленови, полипропиленови, ПВЦ, тефлон и др. Предназначени за транспортиране на всички видове работни вещества: вода и водни разтвори, водна пара, хладилни агенти и амоняк, горивни газове, въздух, кислород, азот и др.
  • Изработка на съоръжения под налягане: колектори, резервоари за течни горива и вода, акумулиращи съдове, металоконструкции, циклони и въздухопречистващи съоръжения, бункери и др.
  • Изработка и монтаж на въздуховоди и вентилационни съоръжения от стоманена ламарина, пенополиуретанови панели и др. 

 

РЕКОНСТРУКЦИИ НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Ernah LTD Copyright © 2006-2013