АБСОРБЦИОННИ АГРЕГАТИ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОХЛАЖДАНЕ, ЗАМРАЗЯВАНЕ И КЛИМАТИЗАЦИЯ ЗАДВИЖВАНИ С ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

------

ЕДИН МНОГО ДОБЪР НАЧИН ДА НАМАЛИТЕ ЕНЕРГИЙНИТЕ СИ РАЗХОДИ

 

*      ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАДВИЖВАНЕ С ОТПАДНА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ. МНОГО КРАТЪК СРОК НА ОТКУПУВАНЕ.

 

*     МИНИМАЛНА КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ.

 

*     ИЗКЛЮЧИТЕЛНА НАДЕЖДНОСТ.

 

*      ОКОЛО 2,5 ПЪТИ ПО-ДЪЛЪГ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЕРИОД.

 

ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ОСОБЕНОСТИ СА СЛЕДСТВИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА ИМ В КОЯТО ИМА МНОГО МАЛКО ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ

 

*     ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИ КРЕДИТИ И ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ.

 

ОСОБЕНО ПОДХОДЯЩИ СА ТАМ КЪДЕТО ИМА НУЖДА ОТ ЗНАЧИТЕЛНИ ХЛАДИЛНИ МОЩНОСТИ В СЪЧЕТАНИЕ С МОЩНИ ТОПЛИННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ.

Ernah LTD Copyright © 2006-2013