Ернах ООД произвежда следните типоразмери енергоспестяващи блокове :

  • Енергоспестяващи блокове POLO с дебити до 5000 м3/ч и свободни напори до 520 Ра.

Каталог POLO

  • Високонапорни енергоспестяващи блокове POLO VN с дебити до 8000 м3/ч и свободни напори до 950 Ра

Каталог POLO VN

Ernah LTD Copyright © 2006-2013