ABSORPTION EQUIPMENTS AND INSTALATIONS FOR COOLING, FREEZING AND AIR CONDITIONING POWERED WITH HEAT

ОТПАДНАТА ТОПЛИНА - ЕДИН НАЧИН ДА НАМАЛИТЕ РАЗХОДИТЕ СИ ЗА ГОРИВА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

 

                                                                                                                                                                    ОТПАДНАТА ТОПЛИНА КОЯТО ИНСТАЛАЦИИТЕ, ОБОРУДВАНЕТО, МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА РАЗПИЛЯВАТ В ОКОЛНАТА СРЕДА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАКАРАНА ДА СЛУЖИ
ТОВА Е ЧЕСТО ПРЕНЕБРЕГВАН РЕСУРС КОЙТО МОЖЕ ДА ОСИГУРИ БЪРЗО И ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ВИ ЗА ГОРИВА И ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

НИЕ СМЕ НА ВАШЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ДА ВИ ЗАПОЗНАЕМ С ИНЖЕНЕРНИ РЕШЕНИЯ ЗА УЛАВЯНЕ НА ОТПАДНАТА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

ЕТО НЯКОИ ПРИМЕРИ ЗА ТОВА КАК ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ „ОТЛИТА” В ОКОЛНАТА СРЕДА:

-Чрез димните газове от котли, пещи, сушилни и други промишлени топлинни уредби;

-Чрез отработен въздух от климатични, технологични, сушилни и въздухопречистващи съоръжения и инсталации;

-Чрез охлаждащи системи, хладилни инсталации и климатични агрегати. Топлината е вредна за някои  машини, и оборудване, и за продуктите които съхранявате. Прекалената топлина е неприятна и за хората. Това, че трябва да се отвежда обаче не значи, че непременно трябва да я изхвърлите в атмосферата – може преди това да ви послужи.

 
РЕКУПЕРАЦИЯ НА ОТПАДНА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
Ernah LTD Copyright © 2006-2013