Ернах ООД произвежда термопомпи, компресорно кондензаторни и компресорно изпарителни агрегати - охладителни, отоплителни и охлаждане-отопление ; вода-вода, вода-въздух, въздух-вода и въздух-въздух.

TERRA  - Термопомпени агрегати вода/вода

POTOK - Термопомпени агрегати вода/въздух

Галерия - агрегати и термопомпи

Ernah LTD Copyright © 2006-2013